VII Ogólnopolski Konkurs na tom poetycki „O Złotą Pszczołę”

Zapraszamy na VII ogólnopolski konkurs na tom poetycki „O Złotą Pszczołę”.

Konurs jest  częścią imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem”, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 w Krzywogońcu. Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat i piszą po polsku.

Link do regulaminu konkursu jest tutaj

I Etap (do 31 marca 2024)

Na konkurs należy nadesłać:

 1. propozycję swojej książki poetyckiej dotychczas niepublikowanej w zwartej formie (1 egzemplarz), tematyką nawiązujący pośrednio do przyrody w terminie do 31 marca 2024 na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).
 2. dodatkowo plik z propozycją  pocztą elektroniczną na adres mailowy: czartkrzywogonca@gmail.com
  w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).
 3. Propozycja (w postaci papierowej i elektronicznej) powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem.
 4. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w kwietniu 2024. Propozycje oceni jury, które powoła Fundacja. Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wyłoni 5 finalistów.

II Etap ( tylko dla wyłonionych finalistów, do 31 maja 2024)

Należy ponownie nadesłać:

 1. na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”) wydruk finalnej propozycji swojej książki poetyckiej;
 2. na adres mailowy: czartkrzywogonca@gmail.com następujący zestaw:
  1. finalną propozycję swojej książki poetyckiej – plik w formacie .doc, docx lub .rtf
  2. zdjęcie autora – plik w formacje .jpg
  3. notkę biograficzną, maksymalnie 10 linijek – plik w formacie .doc, docx lub .rtf.
 3. Termin nadsyłania pełnych zestawów upływa 31 maja 2024.

NAGRODY
Pierwsza Nagroda Grand Prix
Profesjonalne wydany tom poetycki przez Fundację; Statuetka Złotej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 600 złotych.

Wyjaśnienia:

 1. Laureat jest zobowiązany do wzięcia udziału w tygodniowych warsztatach, które odbywają się w siedzibie Fundacji  (w tym roku w 1-5 lipca). Podczas warsztatów laureat pracuje nad redakcją tomu pod opieką tutora. Tutorami są uznani pisarze, poeci, krytycy. Wszystkie koszty pobytu podczas warsztatów pokrywa Fundacja. Zakwaterowanie w samodzielnym pokoju z łazienką.
 2. Tom poetycki  wydajemy w nakładzie 200 egzemplarzy (z czego 150 dostaje autor).
 3. Fundacja organizuje trzy wieczory autorskie laureata. Dokładna trasa wieczorów autorskich jest definiowana indywidualnie.

Druga Nagroda: Statuetka Srebrnej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych.
Trzecia Nagroda: Statuetka Brązowej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

Werdykt zostanie ogłoszony podczas  imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” w dniu 22 czerwca 2024 w Krzywogońcu  oraz zamieszczony na stronie czAR(T)a Krzywogońca (www.cz-art.org).

Nagrodę należy odebrać osobiście.   W razie nieobecności laureata nagroda  przejdzie na rzecz organizatora. Wszyscy finaliści konkursu biorący udział imprezie „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w siedzibie fundacji lub / i w pobliskich agroturystykach –  dwie doby od piątku 21 do niedzieli 23 czerwca oraz honorarium w wysokości 200 zł. za udział w wieczorze autorskim.