Robert Miniak

Przedstawiamy finalistów V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Pszczołę”

Robert Miniak – łodzianin, językoznawca, absolwent polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego.
Autor tomików poetyckich: Refleksy (PiŁa 2006), Czarne wesele (Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2008), Drzewostany (Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2011), Brat Łata (Biblioteka Toposu Sopot, 2019) oraz wyboru opowiadań Święci z drugiej ręki (Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida, Świdnica 2013). Autor tekstów piosenek, bajek dla dzieci. Teksty Roberta Miniaka były tłumaczone na angielski, hiszpański, ukraiński, niemiecki.
W 2009 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury.
Pozaliteracko, Robert Miniak kieruje firmą kosmetyczną jest pasjonatem natury, pszczelarstwa i wędkarstwa.

Poniżej wiersz z przysłanego na konkurs tomu:

żółć

w listopadzie brzuch lasu zrobił się
wilgotny jak podniebienie psa.
Jakub odgrażał się, że w środę
pójdzie z laską za parów. wybije ściółce

grzyby. pamiętali, że na jesieni oszalał.
drapał ziemię w poprzek, zawracał
po krótszym, jakby grał w krzyżyki,
a potem darł się, że Bóg jest sędzią

kaloszem – rozdaje drzewom kartki.
żółte we wrześniu, kiedy odlatują
szpaki. czerwone tylko bukom, za
karę. za nazwę.

rm311