Arkadiusz Stosur

Przedstawiamy finalistów V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Pszczołę”

Arkadiusz Stosur pisze wiersze, poematy, prozę poetycką, opowiadania, eseje, piosenki, formy teatralne  i kabaretowe, fraszki i aforyzmy. W listopadzie 2010 roku wydał debiutancki tomik poetycki „Przejścia podziemne”, w maju 2011 wyszła jego druga książka poetycka „Jeszcze jedna bajka”. Jest autorem czterech utworów scenicznych („wibracje/instalacje/deformacje”, 2012, „jeszcze zatańczymy”, 2015, „Opowieść Ducha Łaźni”, 2021, „Zapomniane Miejsce”2021). Jest też autorem sztuki dramaturgicznej „wibracje/instalacje/deformacje” (2012). Jego teksty publikowano m.in. „Akancie”, „Fragile”, “Frazie”, “Kozimrynku”, “Nowej Okolicy Poetów”, “Toposie”, „Odrze”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Dzienniku Polskim”, „Sądeczaninie”, „Almanachu Muszyny”, „Wyspie”, „Latarni Morskiej”, „Twórczości Ludowej”, „Egerii”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich”, „Naszym Beskidzie”, internetowym magazynie PKZiN, miesięczniku „Kraków” oraz w kilkudziesięciu (ponad piędziesięciu antologiach poetyckich (m.in. „Mój Anioł Stróż’ 2013, „Miłość według twórców słowiańskich” 2012, „Miejsce Obecności” 2012, „Hymn zachwytu” 2017). Autor był tłumaczony na język serbski, słowacki, rosyjski, kataloński, angielski i esperanto. Stypendysta Prezydenta Miasta Krakowa w 2021 i 2022.

 

Poniżej wiersz z przysłanego na konkurs tomu:

oddech

ptak odrywa się od błękitu lecie coraz wyżej
człowiek odrywa wzrok od ziemi unosi się
nieco ponad stopy ponad mrok śni w kole kredowym
o wolności która nie jest dana raz na zawsze
po co nam pejzaż bez krat i kajdan skoro
jesteśmy włóczęgami zimne noce spędzamy
w jaskiniach dłonie grzejemy przy ogniskach
nie tracąc nadziei że zobaczymy świat inny
niż narysowany na skale wyobraźni
badamy puls regularnie i wyczuwamy
zmiany pogody bezbłędnie palcem na piasku
kreślimy koła które wypełniają się treścią pod wieczór

 

bs_krpl_20180718_img_9535