Wyniki I etapu II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Pszczołę” 2019

Komisja konkursowa w składzie: Beata Morzyńska-Wrzosek, Gerard Guźlak, Grażyna Wojcieszko zapoznała się z  projektami książek poetyckich nadesłanych do 28 lutego 2019 przez Autorów.

Po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami i merytorycznej dyskusji komisja konkursowa wyłoniła następujących Finalistów:

Lidia Jędrocha-Kubicka – W trybach roku
Lidia Karbowska – Wyrwane
Łukasz Każmierczak  | Łucja  Kuttig  –  Egzorzechy
Dorota Nowak – imago
Krzysztof Rejmer –  Zatruta pieśń maku
Grażyna Tatarska  –  Droga na Kielce

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Finaliści zobowiązani są do dostarczenia do dnia 30 marca 2019 pełnych zestawów:

  • projektu tomiku poetyckiego  (plik w formacie .doc, docx);
  • zdjęcia autora/autorki (plik w formacie jpg w dobrej rozdzielczości);
  • notki biograficznej (plik w formacie .doc, docx).

Prosimy o przesłanie pełnych zestawów  na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”). Dodatkowo prosimy  o przesłanie pełnych zestawów  pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@cz-art.org (w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”) :

Komisja konkursowa gratuluje Finalistom oraz dziękuje wszystkim Autorom za nadesłane prace. Równocześnie pragnie wyrazić uznanie dla tak zróżnicowanego poetyckiego interpretowania problematyki nawiązującej bezpośrednio i/lub pośrednio do przyrody. Wasze prace wzbogacają wyobraźnię i skłaniają do refleksji.

Ostateczny werdykt zostanie ogłoszony w czasie Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2019   i zamieszczony na stronach: czAR(T)a Krzywogońca (www.cz-art.org), oraz na portalu wiadomości regionalnych Tucholanin (www.tucholanin.pl).

Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2019, który odbędzie się 18 maja 2019 roku w siedzibie Fundacji w godz. 17:00- 22:00. W przeciwnym razie, zgodnie ze Statutem Fundacji, nagroda przejdzie na rzecz organizatora i zasili pulę przeznaczoną na nagrody w kolejnej edycji. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może zastosować inną formę przekazania nagrody.

Informujemy również, że Fundacja 18 i 19 maja 2019 r. zapewnia Finalistom:

  • nocleg (samodzielne pokoje);
  • pełne wyżywanie;
  • transport z/na stację kolejową w Cekcynie.

Regulamin znajduje się tutaj.