Warsztaty poetyckie z Justyną Bargielską – lipiec 2021

Lauretaka  IV Konkusu Poetyckiego  “O Złota Pszczołę”  – Maja Baczyńska już w 12 lipca będzie gościem fundacji. Tygodniowy pobyt dedykowany jest pracy  nad redakcją tomu i przygotowaniem go do druku pod opieką tutora.

W roli  tutora Justyna Bargielska – poetka i prozaiczka, laureatka wielu nagród literackich, w tym dwukrotnie Nagrody Literackiej w Gdyni, trzykrotnie nominowana i dwukrotna finalistka Nagrody Literackiej NIKE. Nominowana do nagrody Szymborskiej 2020.

maja_maya_baczynska_fot-anita-wasik-plocinskajustyna-bragieska