Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza „Woda i ogień”

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zaprasza na V ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza „Woda i ogień”. Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat i piszą po polsku.

I Etap
Na Konkurs należy nadesłać:

Jeden wiersz tematyką nawiązujący do tradycji Nocy Świętojańskiej lub /i wierzeń Słowian lub/i przyrody w terminie do 12 czerwca 2023 r. na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Woda i Ogień”).

  1. Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie wiersza pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@cz-art.org w formie jednego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (w temacie: konkurs „Woda i Ogień”).
  2. Wiersz  (w postaci papierowej i elektronicznej) powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem.
  3. Zgłoszenie wiersza do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prezentowany utwór jest w całości samodzielnym dziełem, do którego autor posiada wyłączne prawo autorskie, nie narusza praw osób trzecich, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia prawa.
  4. Zgłoszenie wiersza do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Fundację czAR(T) Krzywogońca, z siedzibą w Krzywogońcu 53, 89-511 Cekcyn, w celu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza „Woda i ogień”.

II Etap
Publicznie zaprezentowanie utworu:

  1. Należy publicznie odczytać wiersz w dniu 24 czerwca 2023r. o godz. 20.00 przed widownią zgromadzoną w Amfiteatrze w Krzywogońcu podczas finał konkursu „Woda i ogień”.
  2. Finał Konkursu „Woda i ogień” jest częścią imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem”.  Rozpoczęcie imprezy nastąpi 24 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w  Galerii Krzywogoniec 53.
  3. Każdy z uczestników Konkursu może skorzystać z wszystkich atrakcji przewidzianych podczas całej imprezy. Szczegółowy program jest udostępniony na stronie internetowej Fundacji www.cz-art.org.
  4. Wiersze oceni jury, które powoła Fundacja. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i prac jury czuwają władze statutowe organizatora.

NAGRODY
Trzy
nagrody pieniężne w wysokości 250 złotych każda.