Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu „Na Najładniejszy Wianek”

Konkurs

  1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik musi wykonać Zadanie konkursowe, polegające na  stworzeniu przez siebie wianka z dzikich roślin, a następnie musi publicznie zaprezentować wianek, wygłaszając 1-2 zdania na temat jego wykonania (użyte rośliny, technika, etc.) w  dniu 26 czerwca 2021r. od godz. 20.00 przed widownią zgromadzoną w Amfiteatrze w Krzywogońcu podczas imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem”.
  2. Najpóźniej do godziny 22.00, dnia 26.06.2020 nastąpi ogłoszenie zwycięzcy Konkursu.
  3. O wyniku Konkursu, tj. o wyborze najlepszego rozwiązania Zadania konkursowego, decyduje wskazane przez organizatora jury. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu.
  4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i prac jury czuwają władze statutowe Organizatora.

Nagrody

 Pierwsza Nagroda Grand Prix pieniężna w wysokości 500 złotych.
Wyróżnienia – nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez sponsorów.