Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę ”

Konkurs jest ogłaszany w dziale aktualności.

Link to regulminu konkursu 2023.

Link do  wyników V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Pszczołę” 2022

Każdy autor zgłasza projekt książki poetyckiej, dotychczas niepublikowanej w zwartej formie. Tematyką lub/i językiem nawiązujący bezpośrednio lub pośrednio do przyrody.

Konkurs jest adresowany dla autorów  piszących po polsku.

Pierwsza Nagroda Grand Prix:

  1. Statuetka Złotej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych; (2) pobyt w czAR(T)cie Krzywogońca, podczas którego autor pracuje nad redakcją tomu i przygotowaniem go do druku pod opieką tutora; (3) druk tomiku poetyckiego; (4) udział w promocyjnych wieczorach autorskich.
  2. Pobyt z całodobowym wyżywieniem w  czAR(T)cie Krzywogońca w jednoosobowym pokoju z łazienką i bezpłatnym dostępem do Internetu. Zajęcia warsztatowe: praca nad tekstem (redakcja tomu) i konsultacje z tutorem. Tutorami są uznani pisarze, poeci, krytycy. Wszystkie koszty pobytu i konsultacji pokrywa fundacja.
  3. Druk tomiku poetyckiego  w nakładzie 200 egzemplarzy (z czego 150 dostaje autor).
  4. Dokładna trasa wieczorów autorskich jest definiowana indywidualnie.

Druga Nagroda: Statuetka Srebrnej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

Trzecia Nagroda: Statuetka Brązowej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych

pszczola_konkurs_fb

 

 

2022

 

odbylo_sie

 

2021

odbylo_sie

 

2020

odbylo_sie

 

2019

odbylo_sie

 

2018

odbylo_sie